Vizualizace znalostí v e-learningu

Základní údaje

Originální název Vizualizace znalostí v e-learningu
Autoři

Další údaje

Citace GREGAR, Tomáš, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Adam RAMBOUSEK a Tomáš PITNER. Vizualizace znalostí v e-learningu. In SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 39-45, 7 s. ISBN 80-210-3923-X.
Originální jazyk čeština
Obor Informatika
WWW
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova visualisation; RDF/OWL; ontology; e-learning; Java; web service

Anotace

Příspěvek se zabývá problematikou prezentace dat v prostředí sémantického webu. Data, formálně popsaná ontologií, jsou přizpůsobena počítačům. Přestávají být ale čitelná pro člověka -- a to je nutné pro pochopení obsahu (například výukového materiálu). Proto se zmíníme o možnostech vizualizace dat, jejím přínosu a nevýhodách. Dále je představen vyvíjený systém RDF browser, který by měl být schopen připravovat ontologická data získaná z heterogenních zdrojů a následně je vizualizovat v několika různých modelech. Budou také představena některá jeho možná využití.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info