Informace o publikaci

Analysis of SMN gene regions in patients with spinal muscular atrophy

Název česky Analýza oblasti SMN genu u pacientů s diagnózou spinální svalové atrofie
Autoři

FAJKUSOVÁ Lenka ZAPLETALOVÁ Eva VONDRÁČEK Petr GAILLYOVÁ Renata

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Functional genomics and disease
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.esffg2005.org
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova SMA; SMN1; SMN2; copy number
Popis SMA je atosomálně recesivní nervosvalové onemocnění, které je charakterizováno ztrátou míšních motorických neuronů. SMA vede k proximální, symetrické svalové slabosti končetin a trupu. SMA je spojena s genem SMN (survival motor neuron gene), který je lokalizován na chromozomu 5q13. U lidí je gen SMN duplikován a nachází se v telomerní kopii (gen SMN1) a centromerní kopii (gen SMN2). Oba geny kódují SMN protein, ale vzhledem ke změně sestřihu gen SMN2 produkuje pouze nízkou hladinu funkčního proteinu. SMA je z 95% způsobena homozygotní delecí genu SMN1.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info