Informace o publikaci

General (School) Educational Program in Connection with Mental and Behavioral Disorders STRESS

Název česky RÁMCOVÝ (ŠKOLNÍ) VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE VZTAHU K DUŠEVNÍM A BEHAVIORÁLNÍM PORUCHÁM STRES
Autoři

ŠIBOR Jiří HOLÝ Luboš REZÁKOVÁ Olga

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference School and Health 21
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova men and health; mental and behavioral disorders; posttraumatic stress disorder; general educational program; stress
Popis Duševní a behaviorální poruchy jsou tradičně provázeny řadou sociálních předsudků a stigmat. Škola by mj. měla sehrát roli primární prevence v této oblasti. Rámcové vzdělávací programy pro základní školy a gymnázia zavádí novou vzdělávací oblast Člověk a zdraví, jejíž součástí by se témata z oblasti psychiatrie měla stát. Závažným problémem duševního zdraví člověka 21. století je stres. Stresová reakce jako přirozená součást biologické výbavy organismu nutná pro zvládnutí zátěžové situace má svou komponentu fyziologickou i psychologickou. Problém nastává v případě opakovaného vystavení stresovým situacím negativně ovlivňuje tělesnou i duševní složku lidského zdraví, nebo v případě prožití nadměrně stresující události může se rozvinout posttraumatická stresová porucha. Duševní a behaviorální poruchy vyvolané stresem jsou v MKN-10 řazeny do diagnostické jednotky F40-F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy. U neurotických poruch se předpokládá kromě genetické dispozice i sociální dědičnost: neurotické mechanismy se přenášejí v rodinách, jsou zprostředkovány výchovou a chybným sociálním učením. Lze předpokládat, že podobně tomu bude i s poruchami vyvolanými stresem, jak naznačují výzkumy mezigeneračního přenosu traumatu. Předkládaný text zpracovává problematiku stresu, a tím reaguje na potřebu vytvořit studijní materiály pro budoucí pedagogy vzdělávací oblasti Člověk a zdraví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info