Informace o publikaci

PIN proteins perform a rate-limiting function in cellular auxin efflux

Název česky PIN Proteiny fungují v exportu auxinu z buněk
Autoři

PETRÁŠEK J. MRAVEC J. BOUCHARD R. BLAKESLEE J. ABAS M. SEIFERTOVÁ D. WISNIEWSKA J. TADELE Z. ČOVANOVÁ M. DHONUKSHE P. SKŮPA P. BENKOVÁ E. PERRY L. KŘEČEK P. LEE O.R. FINK G. GEISLER M. MURPHY A. LUSCHNIG C. ZAŽÍMALOVÁ E. FRIML J.

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Science
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova auxin transport; auxin efflux; PIN proteins; Arabidopsis
Popis Gravitropismus kořene určuje orientaci růstu kořene ve směrů zemské tíže a je závislý na asymetrické elongaci buněk v kořenovém meristému. Tato odpověď vyžaduje, asymetrické rozložení rostlinného hormonu auxinu v kořenovém meristému, které závisí na koordinovaných aktivitách PIN a AUX1 proteinů komponent auxinového transportu. V této práci ukazujeme, že targetování proteinů a aktivita proteozomu společně ovlivňují degradaci PIN2 proteinu během gravitropizmu kořene. Po gravistimulaci, změny v localizaci a degradaci PIN2 proteinu na horní a dolní straně kořene způsobují asymetrickou distribuci PIN2. Ubiquitinace PIN2 proteinu je závislá na aktivitě proteozomu, což naznačuje jeho roli v kontrole PIN2 stability. Dále, efekt auxinu na PIN2 lokalizaci a množství proteinu, naznačuje že redistribuce auxinu v průběhu gravitropní odpovědi reguluje funkci PIN2 proteinu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info