Informace o publikaci

Proposal of observational program of CCD monitoring of 30 carbon Miras in V, R and I

Název česky Návrh pozorovacího programu CCD sledování 30 uhlíkových mirid ve V, R, a I
Autoři

GRÁF Tomáš MIKULÁŠEK Zdeněk

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Open European Journal on Variable Stars, Vol. 23, Proceedings of the 37th Conference on Variable Stars Research, Edited by L. Brat
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Klíčová slova individual stars; carbon Miras; light curves
Popis Předkládáme nový dlouhodobý pozorovací program CCD sledování 30 vybraných uhlíkových mirid (V 374 Aql, S Aur, UV Aur, AU Aur, AZ Aur, S Cam, R CMi, W Cas, X Cas, HV Cas, S Cep, V CrB, U Cyg, V Cyg, RS Cyg, WX Cyg, T Dra, R For, VX Gem, ZZ Gem, V Hya, CZ Hya, R Lep, U Lyr, CL Mon, V Oph, RZ Peg, SY Per, RU Vir, SS Vir) v standardních johnsonovských filtrech V, RC a I. Cílem programu je odhalení a popis fotometrického chování výše uvedených objektů a posouzení spolehlivosti vizuálních pozorování těchto proměnných hvězd. Autoři zašlou zájemcům potřebné vyhledávací mapky a sami si zpracují hrubé snímky v příslušných barvách.
Související projekty: