Informace o publikaci

Apical-basal polarity: why plant cells dont standon their heads

Název česky Apikálně-bazální polarita: proč rostlinné buňky nestojí na svých hlavách
Autoři

FRIML J. BENFEY P. BENKOVÁ E. BENNET M. BERLETH T. GELDNER N. GREBE M. HEISLER M. HEJÁTKO J. JURGENS G. LAUX T. LINDSEY K. LUKOWITZ W. LUSCHNIG C. OFFRINGA R. SCHERES B. SWARUP R. TORRES-RUIZ R. WEIJERS D. ZAŽÍMALOVÁ E.

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trends Plant Sci.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova apical-basal polarity; plant cell; apical; basal; upper; lower
Popis Anatomická terminologie, která je používaná pro popis orientace a polarity u rostlin (pro odlišení zde uvedená kurzívou) je založena na konsensu, že přechodová zóna mezi nadzemní a podzemní částí rostlin (kořenový krček) je definovaná jako rostlinná báze a konce rostlinné osy - kořenová a prýtová špička - jsou definovány jako vrcholy. V případě embryí je stejně dobře etablovaná jiná terminologie (zvýrazněná zde podtržením), která definuje kořenový pól jako bázi a protilehlou stranu jako vrchol. Během několika posledních let bylo ve studiích pojednávajících o buněčné polaritě rostlin použito buď anatomické nebo embryonální terminologie při popisu "dolní" a "horní" strany jednotlivých buňek. V současné době bylo poukázáno na tento rozpor a bylo navrženo jednotné používání anatomické terminologie ve všech případech. Podle nás má však použití anatomické terminologie důležité nedostatky a proto zde na základě diskutovaných argumentů navrhujeme dle našeho názoru vhodné kompromisní řešení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info