Informace o publikaci

Criss-cross Cycloadditions on Ketazines Derived from Alicyclic Ketones

Název česky Criss-cross cykloadice na ketazinech odvozených od alicyklických ketonů
Autoři

POTÁČEK Milan VERNER Jiří

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Molecules
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Organická chemie
Klíčová slova Criss-cross cycloaddition; ketazines; cyclohexanone azine; cyclopentanone azine; cycloheptanone azine; substituted perhydro[1;2;4]triazolo[1;2-a][1;2;4]triazole-1;5-dione; substituted perhydro[1;2;4]triazolo[1;2-a][1;2;4]triazole-1;5-dithione; spiro compounds
Popis Byla zkoumána reaktivita alicyklických ketazinů v criss-cross cykloadičních reakcích. Ukázalo se, že reagují v přítomnosti kyseliny octové s kyanatanem draselným a thikyanatanem amonným za vzniku spirosloučenin perhydro[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-1,5-dionů a perhydro[1,2,4]triazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-1,5-dithionů v relativně vysokém výtěžku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info