Statistical techniques for edge detection in histological images

Název česky Využití statistickcýh detektorů hran při analýze histologických obrazových dat
Autoři SVOBODA David — WILLIAMS Ian — BOWRING Nicholas — GUEST Elizabeth
Druh Článek ve sborníku
Citace SVOBODA, David, Ian WILLIAMS, Nicholas BOWRING a Elizabeth GUEST. Statistical techniques for edge detection in histological images. In First International Conference on Computer Vision Theory and Applications. Portugalsko: INSTICC Press, 2006. s. 457-462, 6 s. ISBN 972-8865-40-6.
Originální jazyk angličtina
Obor Využití počítačů, robotika a její aplikace
Klíčová slova edge detection; statistical tests; image analysis

V tomto článku je podán ucelený přehled základních statistických method, které realizují detekci hran v histologických snímcích. Jednotlivé statistické testy, které byly předmětem studia jsou: Studentův T-test, Fisher test, Chí kvadrát, Kolmogorov-Smirnovův test a Mann-Whitney-U test. Výsledky jednotlivých filtrů jsou prezentovány na histologických obrazových datech, na nichž běžně používané detektory hran většinou selhávají. Součástí textu je rovněž srovnání nových metod detekce hran s nejčastěji používanými detektory (Canny, Sobel). Výsledky ukazují, že statistické detektory hran jsou značně odolné vůči šumu přítomnému v obrazových datech.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info