Informace o publikaci

Statistical techniques for edge detection in histological images

Název česky Využití statistickcýh detektorů hran při analýze histologických obrazových dat
Autoři

SVOBODA David WILLIAMS Ian BOWRING Nicholas GUEST Elizabeth

Druh Článek ve sborníku
Konference First International Conference on Computer Vision Theory and Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Využití počítačů, robotika a její aplikace
Klíčová slova edge detection; statistical tests; image analysis
Popis V tomto článku je podán ucelený přehled základních statistických method, které realizují detekci hran v histologických snímcích. Jednotlivé statistické testy, které byly předmětem studia jsou: Studentův T-test, Fisher test, Chí kvadrát, Kolmogorov-Smirnovův test a Mann-Whitney-U test. Výsledky jednotlivých filtrů jsou prezentovány na histologických obrazových datech, na nichž běžně používané detektory hran většinou selhávají. Součástí textu je rovněž srovnání nových metod detekce hran s nejčastěji používanými detektory (Canny, Sobel). Výsledky ukazují, že statistické detektory hran jsou značně odolné vůči šumu přítomnému v obrazových datech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info