Informace o publikaci

K filozoficko-historickým aspektům vztahu českého strukturalismu a hermeneutického myšlení

Logo poskytovatele
Autoři

HROCH Jaroslav

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Český strukturalismus po poststrukturalismu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Czech structuralism; hermeneutics; W. von Humboldt; inner form; W. Dilthey; H.-G. Gadamer; understanding; process character of the work of art; K. Kosík; H.-G. Gadamer; Gebilde; structure; inner form; Ereignis;
Popis Studie mimo jiné ukazuje, že W. Dilthey a W. von Humboldt anticipují pozdější strukturálně hermeneutické koncepce, neboť předpokladem jejich teorie rozumění je naše schopnost postihnout vnitřní imanentní strukturu, respektive formu zkoumaných útvarů V Humboldtově strukturální a zároveň hermeneutické teorii je to dějinné rozumění, které umožňuje ve spleti historických událostí postihnout základní působící a tvůrčí síly, které vedly k jejich vzniku. Tomu odpovídá i Humboldtovo pojetí jazyka, který představuje nejen hotový produkt ("ergon"), ale i neustálý energetický proces vytváření ("energeia"). Autor dále ukazuje, že pod vlivem českého filozofa Karla Kosíka dochází zakladel hermeneutické estetiky recepce H.-R. Jauss ke své základní tezi o procesuálním charakteru uměleckého díla. Druhá část studie je věnována koncepci vnitřní formy a tzv. výtvoru ("Gebilde") u H.-G. Gadamera. Autor ukazuje, že podobně jako Mukařovskému v jeho pojetí sémantického gesta, tak i Gadamerovi v jeho pojetí výtvoru ("Gebilde") jde vlastně o vstup do "nitra" formy uměleckého díla.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info