Informace o publikaci

Molecular biology of ADHD: an association study of DAT1, DRD2, DRD4, COMT and MAOB gene polymorphisms with hyperactive disorder in children

Název česky Molekulárně-biologické příčiny ADHD: asociační studie polymorfizmů genů pro DAT1, DRD2, DRD4, COMT a MAOB
Autoři

ŠTAIF Radim DRTÍLKOVÁ Ivana PITELOVÁ Renáta ŠERÝ Omar THEINER Pavel

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference 3rd International Biology Students Conference 2006, April 6.-9. 2006
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Psychiatrie, sexuologie
Klíčová slova ADHD; DAT1; DRD2; DRD4; COMT; MAOB; gene; polymorphism
Popis Hyperaktivita je mnohočetná porucha vyskytující se hojně u dětí mladšího školního věku - objevuje se u 3-6% dětské populace. V naší asociační studii jsme zkoumali polymorfní geny pro DAT1, DRD2, DRD4, COMT a MAOB. Polymorfizmy těchto kandidátních genů dopaminového systému mohou stát za příčinami vzniku této poruchy. Ve studii porovnávající genotypové a alelické frekvence skupin hyperaktivních chlapců s kontrolní skupinou chlapců jsme neobjevili signifikantní závislost pro vybrané polymorfizmy genů pro DRD4, COMT a MAOB. Statisticky signifikantní rozdíl mezi skupinami byl naopak nalezen pro TaqI A polymorfizmus genu pro DRD2 (p = 0,0013). Dále byl mezi skupinami objeven signifikantní rozdíl (p = 0,0063) v genotypové frekvenci řídce se vyskytujícího genotypu 10/11 VNTR polymorfizmu genu pro DAT1, naopak jsme nepotvrdili v dřívějších studiích nalezenou signifikantní závislost pro genotyp 10/10 (p = 0,531).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info