Informace o publikaci

Kinetické stanovení kyseliny L-askorbové s využitím oscilujícího chemického systému

Logo poskytovatele
Autoři

ZÁDĚROVÁ Lenka LUBAL Přemysl

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj CHEMICKÉ LISTY
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://chemicke-listy.vscht.cz/docs/full/2006_04_277-281.pdf
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova kinetic determination; Belousov-Zhabotinskii oscillating reaction; spektrophotometric detection; vitamin C (L-ascorbic acid); artificial neural network (ANN)
Popis V této práci je navrženo kinetické stanovení kyseliny L-askorbové s využitím BŽ oscilujícího systému. Jako nejcitlivější charakteristický parametr oscilujícího systému vhodný pro kvantitativní analýzu kyseliny L-askorbové se jeví amplituda oscilace. Dynamický pracovní rozsah (1,67-8,33)* 10-4 mol.l-1 pro stanovení kyseliny L-askorbové platí pro nalezené optimální experimentální podmínky: c(BrO3-) = 0,0625 mol.l-1; c(malonová kyselina) = 0,1675 mol.l-1; c(Ce(IV)) = 0,002 mol.l-1; c(H2SO4) = 0,8 mol.l-1, t = 30 C, absorbance měřená při 320 nm. Relativní chyba pro výsledky analýz získané metodou kalibrační křivky pro modelové vzorky nebyla vyšší než 10 %. Taktéž bylo testováno použití metody ANN pro vyhodnocení výsledků, kdy byly použity hodnoty amplitudy oscilací pro vstupní vrstvu neuronů a hodnoty koncentrace kyseliny L-askorbové jako výstupní vrstva neuronů. Dále bylo ukázáno, že implementace lineární transferové funkce (relativní chyba -4,1 %) v ANN je dostatečná, když použití jiných transferových funkcí v ANN vede pouze k mírnému zlepšení získaných výsledků. Analýzou reálných vzorků bylo ukázáno, že je navržená metoda vhodná zejména pro analýzu farmaceutických preparátů (Celaskon), kde analýzu neruší přítomnost jiných oxidovatelných látek (např. polyfenolů). Tyto látky mohou způsobovat systematickou chybu, jak bylo demonstrováno analýzou vzorků ovoce (zejména citrusových plodů).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info