Informace o publikaci

Analýza některých dílčích aspektů přechodu penzijního systému směrem k NDC

Autoři

JAHODA Robert

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference The XIth International Conference: Theoretical and Practical Aspects of Public Finance
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova pension system reform; PAYG DB; NDC; redistribution
Popis Česká republika dosud neprovedla systémovou část penzijní reformy. Od roku 1995 probíhají pouze parametrické úpravy stávajícího systému. V roce 2004 vznikla Bezděkova skupina, která provedla komplexní propočty parametrických a systémových úprav českého penzijního systému. Jednou z variant byl i přechod současného PAYG DB systému na systém NDC. V ČR se úvahy na toto téma objevily po změně vlády v roce 1998, kdy se ministrem odpovědným za oblast penzí stal Vladimír Špidla. Jeho představa penzijního systému byla do značné míry ovlivněna úspěšnou reformou penzijního systému, která proběhla v 90-tých letech ve Švédsku. Dopad přechodu na NDC systém byl pro ČR prvně zpracován a prezentován Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2003. Dalším, kdo provedl propočty přechodu na NDC systém, byla již zmíněná Bezděkova skupina. Vzhledem k tomu, že dosavadní modely a studie, které analyzovaly přechod českého PAYG DB systému na NDC, neodpovídají na některé (z mého pohledu důležité) otázky, je cílem tohoto příspěvku analýza těchto dílčích aspektů. V rámci analýzy sestrojím jednoduchý model systému NDC a změnou některých (dosud trochu opomíjených) parametrů budu diskutovat jejich dopad na fungování systému NDC. Při analýze NDC systému se zaměřím na posouzení dopadu změny následujících parametrů: změna decilového poměru do roku 2050, míra neaktivity, procentu náhradních dob, naději na dožití v 65 letech, garanci minimální penze a výši příspěvkové sazby do systému.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info