Informace o publikaci

Raman and infrared studies of La1-ySryMn1-xMxO3 (M=Cr, Co, Cu, Zn, Sc or Ga): Oxygen disorder and local vibrational modes

Název česky Ramanova a infračervená studia La1-ySryMn1-xMxO3 (M=Cr, Co, Cu, Zn, Sc or Ga): rozuspořádání kyslíků a lokální vibrační módy
Autoři

DUBROKA Adam HUMLÍČEK Josef ABRASHEV Miroslav Vergilov POPOVIC Zoran SAPINA Fernando CANTARERO Andres

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Physical Review B
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova Raman scattering; infrared spectroscopy; La1-xSrxMnO3; Mn substitution; oxygen disorder; local modes
Popis Představujeme výsledky studie polarizovaného Ramanova rozptylu a infračervené reflektivity rombohedrálních keramických manganátů La1-ySryMn1-xMxO3 v teplotním rozsahu 77 až 320 K. V našich vzorcích, část Mn atomů je nahrazena M = Cr, Co, Cu, Zn, Sc, nebo Ga s x v rozsahu 0-0.1. Koncentrace děr je udržena na optimální hodnotě asi 32% laděním hodnoty parametru y. Monitorovali jsme rozuspořádání kyslíkové podmříže s pomocí širokých Ramanových pásů, vzrůst dc odporu odvozeném z infračervené reflektivity a změnu kritické teploty feromagnetického přechodu. Naše výsledky podporují představu, že tyto změny jsou hlavně určeny poloměrem substituentu a jeho elektronová a magnetická struktura hraje jen malou roli. Dále, Ramanova spektra vykazují přídavný vysokofrekvenční mód symetrie typu Ag, který je přiřazen lokálnímu symetrickému módu kyslíků v oblasti substituentu. Jeho frekvence a intenzita silně závisí na typu substituentu. Ve vzorcích substituovaných s Co, tento mód anomálně zmenšuje frekvenci se snižováním teploty od 300 do 77 K. Frekvence objemového A1g módu závisí lineárně na úhlu rhombohedrálního stočení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info