Informace o publikaci

Spravedlnost a univerzální hodnoty v politické filosofii liberálního egalitarismu

Autoři

DUFEK Pavel

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Politologický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Politologie a politické vědy
Klíčová slova Theories of Justice; Universalism and Particularism; Nation-State; Global Justice; Liberal Egalitarianism
Popis Stať mapuje stav současných debat o spravedlnosti jakožto klíčovém pojmu politické filosofie, a to v rámci význačného proudu tzv. liberálního egalitarismu. Výklad díla některých ústředních autorů či autorek (Barry, Miller, O'Neill, částečně Rawls) poukazuje na hlavní témata a problémy, které se objevují zejména v souvislosti se stále častějšími snahami "rozšířit" platnost principů spravedlnosti mimo hranice národního státu.