Improved statistical edge detection through neural networks

Název česky Neuronové sítě coby nástroj sloužící ke zlepšení výsledků statistické detekce hran
Autoři WILLIAMS Ian — SVOBODA David — BOWRING Nicholas — GUEST Elizabeth
Druh Článek ve sborníku
Citace WILLIAMS, Ian, David SVOBODA, Nicholas BOWRING a Elizabeth GUEST. Improved statistical edge detection through neural networks. In 10th Conference on Medical Image Understanding and Analysis. Manchester: BMVA, 2006. s. 56-60, 5 s. ISBN 1-901727-31-9.
Originální jazyk angličtina
Obor Využití počítačů, robotika a její aplikace
WWW http://www2.wiau.man.ac.uk/miua2006/
Klíčová slova edge detection; neural networks; statistical tests

Předmětem tohoto článku je prezentování nové úspěšné metody kombinované detekce hran založené na statistických testech. Vhodně zvolený filtr detekující hrany hledá v obrazových datech místa s odlišnou texturou a výsledky předává ke klasifikaci neuronové síti. Navržený algoritmus je prezentován na histologických snímcích myších embryí. Přesnost této nové metody detekce hran byla měřena s využitím tzv. GFOM srovnávací míry. Součástí textu je rovněž ukázka, že nový přístup dokáže překonat i kvalitní detektory hran, mezi něž se řadí např. Cannyho filtr.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info