Informace o publikaci

Korelace zvýšeného oxidativního stresu s negativní prognózou u spinocelulárního karcinomu hlavy a krku

Autoři

SALZMAN Richard KOSTŘICA Rom PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina TOMANDL Josef HORÁKOVÁ Zuzana ROTTENBERG Jan

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník přednášek, 69. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova oxidative stress; head neck squamous cell carcinoma; superoxide dismutase
Popis Úvod: Role volných radikálů u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku je pravděpodobně významná díky přímému působení alkoholu a kouření, zdrojů masivní oxidativní zátěže, nejen narušením celkové redoxní rovnováhy v organizmu, ale i přímo na sliznice hlavy a krku. Cílem je posoudit vztah mezi jednotlivými variantami genetického polymorfizmu mangánové superoxid dismutázy, její aktivitou a onkologickou charakteristikou pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku. Metodika: Do prospektivní studie jsme zahrnuli 65 pacientů (60 mužů, 5 žen, průměrný věk 60.09 8.87 let od července 2004 do června 2005 se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku. Stanovovali jsme jednotlivé genové varianty polymorfizmu manganové superoxid dismutázy (MnSOD) Ala16Val, dále aktivitu MnSOD v plazmě (p-SOD) a v erytrocytech (erc-SOD) a hladiny malondialdehydu (MDA), TNF. Výsledky: Nositelé jednotlivých genetických variant polymorfizmu MnSOD měli rozdílné množství TNF v plazmě. U nositelů varianty Val/Val jsme prokázali statisticky významně vyšší TNF (p<0.05). Zvýšené množství MDA jsme našli u pacientů, u kterých se projevila recidiva do 1 roku po chirurgickém řešení tumoru (n=7, p=0.02). Pacienti bez výskytu metastáz do krčních uzlin (N0) vykazovali významně nižší aktivitu enzymu p-SOD než pacienti s lokoregionálním metastazováním (N+) (p<0.0005). Závěr: Homozygoti Val/Val měli zvýšenou hladinu TNF a tedy jsou geneticky predisponována k vyšší senzitivitě na podmínky vedoucí k elevaci hladiny TNF, mezi které patří i oxidativní stres. Zvýšená oxidativní zátěž rezultovala ve zvýšení hladiny MDA u rekurentní nádorové choroby a u pacientů s lokoregionální diseminací. Významně vyšší hladina p-SOD u pacientů s metastázami do krčních uzlin předurčuje tento enzym k tomu, aby se stal markerem metastatického potenciálu. Podaří-li se prokázat vztah p-SOD k metastatickému potenciálu na větším souboru, mohl by se stát indikačním kritériem elektivních blokových krčních disekcí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info