Informace o publikaci

ELEVACE OXIDATIVNÍHO STRESU U PACIENTŮ SE SPINOCELULÁRNÍM KARCINOMEM HLAVY A KRKU

Autoři

SALZMAN Richard KOSTŘICA Rom PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina TOMANDL Josef HORÁKOVÁ Zuzana ROTTENBERG Jan ZICHOVÁ Iva

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Sbroník abstrakt, XXX. Brněnské onkologické dny
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova oxidative stress; HNSCC; reactive oxygen species; malondialdehyde; GPx; SOD
Popis Úvod: Studiu role volných kyslíkových radikálů (VR) v karcinogeneze je v posledních letech věnována značná pozornost. VR jsou vysoce reaktivní molekuly s jedním nebo více volnými elektrony, díky kterým se chovají velice nestabilně a reagují se všemi makromolekulami ve smyslu poškození jejich struktury a funkce vytržením elektronu. Mezi VR zařazujeme superoxidové aniony, hydroxylové radikály, hydrogen peroxid, singletový kyslík, atd. Mutace řetězce DNA způsobené VR jsou časté i v zdravých lidských buňkách. Všeobecný konsenzus předpokládá, že buňka dlouhodobě vystavená zvýšené oxidativní zátěži má větší tendenci k malignímu zvratu. Cíl: Stanovit parametry oxidativního stresu u skupiny onkologických pacientů a srovnat je s kontrolní skupinou neonkologických pacientů. Výsledky: Naměřili jsme vyšší průměrné množství TNF (2.50 vs. 2.29 ng/L) a MDA (2.27 vs. 2.20 nmol/g bílkovin) u onkologických pacientů. Průměr aktivit SOD v erytrocytech byl ve sledovaném souboru pacientů s nádory nižší (19.70 vs. 21.28 U/mL, p=0,01. Průměrné množství GPx3 v plazmě (32.42 vs. 27.05 mg/mL) bylo vyšší v onkologické skupině. Průměr aktivit GPx1 v erytrocytech (112.0 vs. 92.3 U/g Hb) a GPx1 v alveolárních makrofázích (29.78 vs. 12.0 U/g bílkovin) byl vyšší u nádorových pacientů. Závěr: Vyšší plazmatické hladiny TNF a MDA bez adekvátního kompenzatorního zvýšení množství nebo aktivity AOE v plazmě u onkologických pacientů nás opravňují předpokládat v souladu s pracemi Athara, Arikana, Drehera a jiných, že oxidativní stres hraje významnou roli i v karcinogeneze spinocelulárního karcinomu hlavy a krku. Pokles aktivity AOE 1. stupně (SOD) se současně zvýšenou aktivitou AOE 2. stupně (GPx) popsal i Subapriya v souboru spinaliomů dutiny ústní a vede ke kumulaci superoxidových anionů, potažmo ke zvýšené oxidativní zátěži. Nízký počet pacientů v kontrolní skupině nás nutí přistupovat k výsledkům opatrně, proto předkládáme jen předběžné výsledky. Na tuto pilotní studii plánujeme navázat výzkumem, kde bychom zkoumali na větším souboru pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku vztah mezi jednotlivými variantami genetických polymorfizmů pro antioxidativní enzymy, aktivitou a množstvím exprimovaných antioxidativních enzymů a onkologickou charakteristikou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info