Analýza finančních možností obcí jako předpoklad pro efektivní finanční řízení obce

Autoři BINEK Jan
Druh Článek ve sborníku
Citace BINEK, Jan. Analýza finančních možností obcí jako předpoklad pro efektivní finanční řízení obce. In Management územní samosprávy s důrazem na využití nástrojů zvyšování příjmů a snižování výdajů rozpočtů územních samosprávných celků. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 15-23, 9 s. ISBN 80-210-3957-4.
Originální jazyk čeština
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova municipality; financial analyse; financial management; benchmarking; comparision

Základním předpokladem pro efektivní finanční řízení obce je analýza stávajících finančních toků v rozpočtu obce. Tento příspěvek se zabývá tím, jak k této analýze přistupovat, a vymezením bariér, které omezují objektivní hodnocení finančního hospodaření obcí. Předložený příspěvek by měl přispět k uvědomění si možných kroků k zefektivnění finančního hospodaření a zároveň naznačit možné přístupy k nalezení koncepčního řešení financování obcí. Jako jeden z významných nástrojů zkvalitňování finančního řízení obce je uváděn benchmarking a jsou zde naznačeny způsoby jeho aplikace v obcích. Na základě konkrétních ukazatelů je ukázána možnost identifikace nejen vnitřních souvislostí hospodaření obcí, ale pozornost je věnována i prostorovým aspektům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info