Informace o publikaci

Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from the "Moravian Culm" (Czech Republic)

Název česky Zdánlivý rozpor mezi tektonikou a sedimentací v překocených vrstvách - případová studie z "moravského kulmu" (Česká republika)
Autoři

OTAVA Jiří HAVÍŘ Josef

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geological Quarterly
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Culm facies; Variscan folding; slumping; stratigraphical polarity
Popis Na lokalitě Paršovice, situované v nejvýchodnější části evropských Variscid, byl pozorován zdánlivý rozpor mezi strukturními a sedimentologickým indikátory běžně užívanými pro rozlišení překocených a nepřekocených vrstev při geologickém mapování. Tento výchoz zvrásněných spodnokarbonských siliciklastik "kulmské facie" leží na sv. okraji Českého masivu, v jv. části bloku Maleníku (Morava , Česká republika). Na stejné lokalitě byly nalezeny izoklinální skluzové vrásy. Zdánlivý rozpor mezi strukturními (vztah kliváže a vrstevnatosti) a sedimentologickými (proudové stopy na vrstevních plochách) indikátory je vysvětlen kombinací skluzového a následného tektonického vrásnění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info