Informace o publikaci

Language for Automated Law Processing

Název česky Jazyk pro automatizované zpracování práva
Autoři

PTAŠNIK Adam

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Cyberspace 2005
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy