Informace o publikaci

Podpora mobilního lesnického mapování prostřednictvím náčrtů

Autoři

HORÁK Petr KUBÍČEK Petr STACHOŇ Zdeněk STANĚK Karel ZBOŘIL Jiří

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.iszl.cz/index.php?iMenu=1
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova PDA unit; digital data gathering in the field; sketch; symbol system
Popis PDA zařízení jsou díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti hojně využívána pro mapování v terénu. Malé rozměry obrazovek PDA zařízení však neumožňují využití stejně komplexních nástrojů (například symbolů) jako při použití běžného PC laptopu. Využívání stávajícího programového vybavení při digitálním sběru dat v terénu pomocí PDA proto často přináší obtíže vyplývající z nízké přehlednosti podkladových i zaznamenávaných dat, což zvyšuje (nejen časovou) náročnost práce v terénu a nutně ústí v nižší přesnost a vyšší výskyt chyb ve výsledném datovém souboru. V rámci projektu Akademie věd České republiky Informační společnost číslo 1ET101630421, Mobilní sběr prostorových dat pro mapovaní v reálném čase (MOBILDAT) proto bude navržen a pokusně implementován nový systém symbolů a rozhraní vytvořené speciálně pro digitální sběru dat v terénu pomocí PDA zařízení. Navržený systém zohlední veškerá specifika vyplývající z omezených rozměrů PDA obrazovky a z podmínek obvyklých pro terénní mapování a využívá náčrtů k záznamu geodat i manipulaci s nimi. Pilotní studie jsou zpracovávány pro oblasti lesnického mapování, vymezování územních systémů ekologické stability (ÚSES), marketingové mapování a velkoměřítkové geodetické mapování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info