Společenská zodpovědnost podniku – způsoby jejího měření a vztah k finanční výkonnosti podniku

Základní údaje

Originální název Společenská zodpovědnost podniku – způsoby jejího měření a vztah k finanční výkonnosti podniku
Autoři

Další údaje

Citace KAŠPAROVÁ, Klára. Společenská zodpovědnost podniku – způsoby jejího měření a vztah k finanční výkonnosti podniku. In Vývojové tendence podniků II. - Svazek I. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 159-217, 59 s. ISBN 80-210-4133-1.
Originální jazyk čeština
Obor Ekonomie
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova Corporate Social Responsibility, Corporate Social Performance, stakeholders, Corporate Financial Performance, Socially Responsible Investment

Anotace

Cílem příspěvku je provedení syntézy poznatků různých výzkumů a šetřeních realizovaných v poslední době v zahraničí a částečně také v České republice, což je ovšem obtížnější vzhledem k tomu, že se u nás o této problematice začalo mluvit teprve nedávno, které nám mohou pomoci při revizi stávající verze dotazníku, samotném výzkumu a jeho následném vyhodnocování. Z tohoto důvodu se článek zabývá přínosy přijetí konceptu společenské zodpovědnosti podniku, problematikou měření tohoto konceptu včetně uvedení alespoň částečné metodologie nejpoužívanějších indexů a vztahem a příčinnou souvislostí mezi společenskou a finanční výkonností podniku. Ze všech poznatků jsou vyvozeny závěry a doporučení pro náš budoucí výzkum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info