Společenská zodpovědnost podniku – způsoby jejího měření a vztah k finanční výkonnosti podniku

Autoři KAŠPAROVÁ Klára
Druh Článek ve sborníku
Citace KAŠPAROVÁ, Klára. Společenská zodpovědnost podniku – způsoby jejího měření a vztah k finanční výkonnosti podniku. In Vývojové tendence podniků II. - Svazek I. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 159-217, 59 s. ISBN 80-210-4133-1.
Originální jazyk čeština
Obor Ekonomie
Klíčová slova Corporate Social Responsibility, Corporate Social Performance, stakeholders, Corporate Financial Performance, Socially Responsible Investment

Cílem příspěvku je provedení syntézy poznatků různých výzkumů a šetřeních realizovaných v poslední době v zahraničí a částečně také v České republice, což je ovšem obtížnější vzhledem k tomu, že se u nás o této problematice začalo mluvit teprve nedávno, které nám mohou pomoci při revizi stávající verze dotazníku, samotném výzkumu a jeho následném vyhodnocování. Z tohoto důvodu se článek zabývá přínosy přijetí konceptu společenské zodpovědnosti podniku, problematikou měření tohoto konceptu včetně uvedení alespoň částečné metodologie nejpoužívanějších indexů a vztahem a příčinnou souvislostí mezi společenskou a finanční výkonností podniku. Ze všech poznatků jsou vyvozeny závěry a doporučení pro náš budoucí výzkum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info