Informace o publikaci

Společenská zodpovědnost podniku – způsoby jejího měření a vztah k finanční výkonnosti podniku

Autoři

KAŠPAROVÁ Klára

Druh Článek ve sborníku
Konference Vývojové tendence podniků II. - Svazek I.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Corporate Social Responsibility, Corporate Social Performance, stakeholders, Corporate Financial Performance, Socially Responsible Investment
Popis Cílem příspěvku je provedení syntézy poznatků různých výzkumů a šetřeních realizovaných v poslední době v zahraničí a částečně také v České republice, což je ovšem obtížnější vzhledem k tomu, že se u nás o této problematice začalo mluvit teprve nedávno, které nám mohou pomoci při revizi stávající verze dotazníku, samotném výzkumu a jeho následném vyhodnocování. Z tohoto důvodu se článek zabývá přínosy přijetí konceptu společenské zodpovědnosti podniku, problematikou měření tohoto konceptu včetně uvedení alespoň částečné metodologie nejpoužívanějších indexů a vztahem a příčinnou souvislostí mezi společenskou a finanční výkonností podniku. Ze všech poznatků jsou vyvozeny závěry a doporučení pro náš budoucí výzkum.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info