Informace o publikaci

Použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií.

Logo poskytovatele
Autoři

SLANINOVÁ Iva ŠINKORA Jiří TÁBORSKÁ Eva SLANINA Jiří SLAVÍK Jiří

Rok publikování 2006
Druh Patent
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Vydavatel Úřad průmyslového vlastnictví
Stát vydání Česko
Číslo patentu 297482
Popis Vynález se týká použití makarpinu ke klasifikaci buněk průtokovou cytometrií na základě supravitální identifikace a kvantifikace nukleových kyselin (DNA a/nebo RNA) jejich zviditelněním v nepermeabilizovaných buňkách, s možností paralelní imunofenotypizace. Vazba makarpinu k nukleovým kyselinám v intaktních buňkách umožňuje v řádu vteřin po jeho přidání rozlišení erytrocytů, retikulocytů a leukocytů kostní dřeně a periferní krve bez detekce exprese povrchových znaků při měření na standardních průtokových cytometrech vybavených excitačním zdrojem v modrozelené oblasti spektra (standardně o vlnové délce 488 nm) a třemi detektory fluorescence s běžnou soupravou emisních filtrů. Emisní spektrální charakteristika makarpinu vázaného k nukleovým kyselinám umožňuje současnou detekci fluorescence makarpinu vedle fluorescence některých běžných fluorochromů, např. isothiokyanátu fluoresceinu (FITC) na cytometrech s jedním zdrojem a dále allophycocyaninu (APC) a jeho tandemu s Cy7 (APC-Cy7) na cytometrech se dvěma zdroji (standardně 488, 633 nebo 635 nm) eventuelně Pacific Blue a Cascade Yellow při možnosti excitace ve fialové oblasti spektra (např. lasery o vlnové délce 405 nm). Vazebné a emisní vlastnosti makarpinu dále umožňují semikvantitativní stanovení obsahu DNA v intaktních buňkách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info