Informace o publikaci

Screening of genomic imbalances in glioblastoma multiforme using high-resolution comparative genomic hybridization

Název česky Screening genetických abnormalit u glioblastomu s využitím komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením
Autoři

VRANOVÁ Vladimíra NEČESALOVÁ Eva KUGLÍK Petr CEJPEK Pavel PEŠÁKOVÁ Martina BUDINSKÁ Eva RELICHOVÁ Jiřina VESELSKÁ Renata

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Oncology Reports
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova CGH; HR-CGH; glioblastoma multiforme; molecular cytogenetics
Popis S využitím konvenční komparativní genomové hybridizace (CGH) a novější komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením (HR-CGH) jsme provedli analýzu vzorků nádorové tkáně celkem 18 pacientů s diagnózou glioblastoma multiforme s cílem porovnat citlivost obou uvedených metod při vyhledávání chromosomálních abnormalit. S využitím konvenční CGH bylo zaznamenáno celkem 78 různých změn (0-16 na nádor, medián 3,5), zatímco s využitím HR-CGH bylo detekováno celkem 154 různých změn (0-21 na nádor, medián 6), přičemž ztráty genetického materiálu byly s využitím HR-CGH zaznamenány častěji, než zisky. Nejčastější změny, které bylo možné detekovat oběma metodami, byly amplifikace oblastí 7q12-13 a 12q12-q15, zisky oblastí 7, 3q a 19 a ztráty oblastí 10, 9p a 13q. Pomocí metody HR-CGH byly kromě toho prokázány další genetické změny (ztráty oblastí 6, 14q, 15q a 18q a zisk 19), které nebylo možné zjistit metodou konvenční CGH.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info