Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers

Základní údaje

Originální název Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers
Název česky Zlepšování parametrů plazmatu koplanárního bariérového výbojí pomocí pokrytí s různou emisivitou
Autoři

Další údaje

Citace ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers. In Proceedings of HAKONE X. Saga: Saga University, 2006. s. 79-82, 4 s.
Originální jazyk angličtina
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova dielectric barrier discharge; coplanar barrier discharge

Anotace

Prametry plazmatu dielektrického koplanárního povrchového výboje lze zlepšit, když se změní emisní vlastnosti dielektrika, které je v kontaktu s plazmatem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info