Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers

Název česky Zlepšování parametrů plazmatu koplanárního bariérového výbojí pomocí pokrytí s různou emisivitou
Autoři ČECH Jan SŤAHEL Pavel BRABLEC Antonín ČERNÁK Mirko
Druh Článek ve sborníku
Citace ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Improvement of plasma parameters of coplanar barrier discharge using different emitting layers. In Proceedings of HAKONE X. Saga: Saga University, 2006. s. 79-82, 4 s.
Originální jazyk angličtina
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova dielectric barrier discharge; coplanar barrier discharge

Prametry plazmatu dielektrického koplanárního povrchového výboje lze zlepšit, když se změní emisní vlastnosti dielektrika, které je v kontaktu s plazmatem.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info