Informace o publikaci

Laser ablation of powdered materials: techniques for pellet preparation of powders with different matrices

Název česky Laserová ablace práškových materiálů: techniky pro přípravu tablet z práškových materiálů různých matricí
Autoři

HOLÁ Markéta HUBOVÁ Ivona KRÁSENSKÝ Pavel KANICKÝ Viktor

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference 8th Europian workshop on laser ablation in elemental analysis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova laser ablation - inductively coupled plasma - optical emission spectrometry - powder
Popis Práškové materiály reprezentované geologickými (půdy) a biologickými (kojenecké mléko) materiály byly připraveny pro laserovou ablaci ve formě lisovaných tablet a odlévaných tablet s kapalným pojivem. Studována byla možnost použití techniky sol-gel pro přípravu homogenních spikovaných tablet. Experimenty byly provedeny pro UV a IR laserovou ablaci s použitím Nd:YAG laseru pracujícího při vlnové délce 266 a 1064 nm. Ablační krátery byly detailně studovány metodou SEM, která umožnila určení přesných rozměrů a BSE pro vytvoření mapy prvků na dnu a okraji kráteru a na nedotčeném povrchu. Kvantitativní analýza připravených tablet byla provedena pomocí LA-ICP-OES, vyhodnocena byla přesnost a správnost vytvořené metody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info