Informace o publikaci

Laser ablation of powdered materials: techniques for pellet preparation of powders with different matrices

Název česky Laserová ablace práškových materiálů: techniky pro přípravu tablet z práškových materiálů různých matricí
Autoři

HOLÁ Markéta HUBOVÁ Ivona KRÁSENSKÝ Pavel KANICKÝ Viktor

Druh Článek ve sborníku
Konference 8th Europian workshop on laser ablation in elemental analysis
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova laser ablation - inductively coupled plasma - optical emission spectrometry - powder
Popis Práškové materiály reprezentované geologickými (půdy) a biologickými (kojenecké mléko) materiály byly připraveny pro laserovou ablaci ve formě lisovaných tablet a odlévaných tablet s kapalným pojivem. Studována byla možnost použití techniky sol-gel pro přípravu homogenních spikovaných tablet. Experimenty byly provedeny pro UV a IR laserovou ablaci s použitím Nd:YAG laseru pracujícího při vlnové délce 266 a 1064 nm. Ablační krátery byly detailně studovány metodou SEM, která umožnila určení přesných rozměrů a BSE pro vytvoření mapy prvků na dnu a okraji kráteru a na nedotčeném povrchu. Kvantitativní analýza připravených tablet byla provedena pomocí LA-ICP-OES, vyhodnocena byla přesnost a správnost vytvořené metody.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info