Laser ablation of powdered materials: techniques for pellet preparation of powders with different matrices

Název česky Laserová ablace práškových materiálů: techniky pro přípravu tablet z práškových materiálů různých matricí
Autoři HOLÁ Markéta — HUBOVÁ Ivona — KRÁSENSKÝ Pavel KANICKÝ Viktor
Druh Článek ve sborníku
Citace HOLÁ, Markéta, Ivona HUBOVÁ, Pavel KRÁSENSKÝ a Viktor KANICKÝ. Laser ablation of powdered materials: techniques for pellet preparation of powders with different matrices. In 8th Europian workshop on laser ablation in elemental analysis. Zurich: ETH Zurich, 2006. s. 100-100, 1 s.
Originální jazyk angličtina
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova laser ablation - inductively coupled plasma - optical emission spectrometry - powder

Práškové materiály reprezentované geologickými (půdy) a biologickými (kojenecké mléko) materiály byly připraveny pro laserovou ablaci ve formě lisovaných tablet a odlévaných tablet s kapalným pojivem. Studována byla možnost použití techniky sol-gel pro přípravu homogenních spikovaných tablet. Experimenty byly provedeny pro UV a IR laserovou ablaci s použitím Nd:YAG laseru pracujícího při vlnové délce 266 a 1064 nm. Ablační krátery byly detailně studovány metodou SEM, která umožnila určení přesných rozměrů a BSE pro vytvoření mapy prvků na dnu a okraji kráteru a na nedotčeném povrchu. Kvantitativní analýza připravených tablet byla provedena pomocí LA-ICP-OES, vyhodnocena byla přesnost a správnost vytvořené metody.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info