Informace o publikaci

UV and IR laser ablation study of natural organic powdered materials—an example: ICP-OES with laser ablation of spiked infant formula cast pellets

Název česky UV a IR laserová ablace organických práškových materiálů - příklad: ICP-OES s laserovou ablací spikovaných odlévaných tablet kojeneckého sušeného mléka
Autoři

HOLÁ Markéta KRÁSENSKÝ Pavel OTRUBA Vítězslav KANICKÝ Viktor

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of analytical atomic spectrometry
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova laser ablation; powder; infant formula; inductively coupled plasma; atomic emission spectrometry
Popis Laserová ablace (LA) byla jako metoda přímého zavádění pevných vzorků do indukčně vázaného plazmatu ve spojení s optickou emisní spektrometrií (LA-ICP-OES) použita pro práškové kojenecké mléko jako materiálu s organickou matricí. Vzorky mléka obohacené o osm běžně se vyskytujících prvků byly připraveny pro ablaci ve formě odlévaných tablet s epoxidovou pryskyřicí. Pro Ca, Cu, Fe, Mg a Zn byla srovnána IR (1064 nm) a UV (266 nm) ablace ve fixním módu (UV) a ve skenovacím módu (UV i IR). Odezva Signálu vs. obsahu prvků se ukázala jako lineární jak bez tak s použitím Ca jako porovnávacího prvku (IS). S použitím IS se lineární regrese pro skenovací mód vylepšila pro UV i IR ablaci. Fixní UV ablace poskytovala nejlepší korelaci vyjma Cu (nízké obsahy), opakovatelnost pro všechny prvky nepřekročila 10% RSD, Nejnižší stanovitelná množství byla 0.06% Ca, 0.008% Mg, 0.0005% Cu, 0.001% Fe and 0.0008% Zn. Při UV ablaci bylo pozorováno usazování Zn na uvolněných částicích.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info