Informace o publikaci

Multiscale effect of hydromorphology and landuse on the structure of oligochaetes inhabiting small streams

Název česky Kombinovaný vliv hydromorfologických podmínek a využití krajiny na strukturu společenstev máloštětinatých červů v malých tocích
Autoři

PETŘIVALSKÁ Karla BRABEC Karel HÁJEK Ondřej SCHENKOVÁ Jana PAŘIL Petr KUBÍČEK František

Rok publikování 2005
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Habitaty v tocích jsou formovány procesy vycházejícími z různých prostorových škál. Analyzovali jsme strukturu společenstev máloštětinatců v různých tocích a jejich vztah k různým charakteristikám povodí, údolní nivy, morfologie koryta a chemie vody. Typ substrátu je důležitou složkou habitatu, který ovlivňuje distribuci máloštětinatců. Pro odběr vzorků bezobratlých na 24 lokalitách reprezentujících gradient organického znečištění (14 lokalit) a morfologické degradace (10 lokalit) byla použita multihabitatová vzorkovací metoda AQEM.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info