Informace o publikaci

Canalization of auxin flow by Aux/IAA-ARF-dependent feed-back regulation of PIN polarity

Název česky Kanalizace toku auxinu zpětnovazební regulací polarity PIN závislou na Aux/IAA-ARF
Autoři

SAUER Michael BALLA Jozef LUSCHNIG Christian WIŠNIEWSKA Marie REINÖHL Vilém FRIML Jiří BENKOVÁ Eva

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Genes & Development
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Auxin signaling; auxin transport; cell and tissue polarity; lateral root development; phyllotaxis; vasculature development
Popis Vývoj rostlin je charakterizován schopností regenerovat a vytvářet pletiva s novými osami polarity. Nevyřešenou otázkou zůstávalo, jak poloha buňky v pletivu a signály z okolních buněk jsou integrovány a určují polaritu jednotlivých buněk. Kanalizační hypotéza navrhuje zpětnovazební působení fytohormonu auxinu na usměrňování mezibuněčného toku auxinu jako prostředek pro polarizaci pletiv. V této práci byl identifikován buněčný a molekulární mechanismus kanalizace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info