Informace o publikaci

„Darmstadt, Du Stadt meiner Träume“. The International Reception Of Post-War Darmstadt

Název česky „Darmstadte, město mých snů“. Mezinárodní recepce poválečného Darmstadtu jako Šangri-la hudebního modernismu.
Autoři

BEK Mikuláš MACEK Petr PANTŮČEK Viktor

Rok publikování 2006
Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Mezinárodní hudebněvědné kolokvium soustředilo pozornost na problematiku recepce poválečné hudební moderny, která byla produkována z německého Darmstadtu. Pozornost se zaměřila na obecnější problematiku produkce a recepce hudby až do období tzv. studené války, na způsoby, jimiž se hudby chápe propaganda i její doboví oponenti, na mody, jimiž se tato situace promítá do institucionálního zázemí hudby, ovlivňuje produkci po stránce kompozičně technické, stylové i sémantické, zasahuje do struktury nabídky i poptávky v hudebním životě a mění způsoby, jimiž lidé vnímají hudbu. Konference byla otevřena vědeckým přístupům z nejrůznějších pozic a sledujícím nejrůznější paradigmata či žánry hudební vědy, od příspěvků analytických přes hudebně historické až po hudebně estetické či sociologické.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info