Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma?

Základní údaje

Originální název Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma?
Autoři

Další údaje

Citace MACEK, Petr. Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma? In Blatný, M. (ed.). Metodologie psychologického výzkumu: konsilience v rozmanitosti. Praha: Academia, 2006. s. 72-84, 13 s. ISBN 80-200-1450-0.
Originální jazyk čeština
Obor Psychologie
Druh Kapitola v knize
Klíčová slova identity; psychological research on identity

Anotace

Stať se zaměřuje na možnosti psychologického zkoumání identity. První část je věnována možnostem zkoumání identity v rámci uvažování o subjektivitě, tzv. činném já a o procesu vztahování se k já (selfing). Zde je možno uvažovat o dimenzích, které jsou relevantní konstruktu identity a které je možné operacionalizovat, konkrétně vědomí odlišnosti a zážitek vlastní jedinečnosti, vědomí kontinuity a konzistence vlastní zkušenosti. Další část stati je věnována vztahu identity a tzv. závazku (commitment) a problému autentičnosti a pravdivého já. V závěrečné části je identita začleněna do koncepcí celoživotního utváření osobnosti (life span psychology), akcentován je procesuální přístup a je upozorněno na skutečnost, že psychologický výzkum jednotlivých aspektů identity (osobnostní, sociální, vývojový) probíhá často izolovaně, bez vzájemné provázanosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info