Informace o publikaci

pOp6/LhGR: a stringently regulated and highly responsive dexamethasone-inducible gene expression system for tobacco.

Název česky pOp6/LhGR: přísně regulovaný a vysoce responzivní, dexametazonem indukovatelný systém exprese transgenů pro tabák.
Autoři

ŠÁMALOVÁ Markéta BRZOBOHATÝ Břetislav MOORE Ian

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj The Plant Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova chemically inducible gene expression; cytokinin-biosynthetic gene ipt; tobacco
Popis Je popsán systém pOp/LhGR, dexametazonem indukovatelný derivát systému aktivace transkripce pOp/LhG4, a jeho využití k dosažení regulovatelné exprese genu uidA (kódujícího beta-glukuronidázu GUS) a genu biosyntézy cytokininů ipt. pOp/LhGR vykazuje přísnou regulaci a silné indukované fenotypy při použití u rostlin kultivovaných v substrátu i pletivové kultuře. Jediná dávka dexametazonu byla dostačující pro vyvolání cytotoxických hladin exprese ipt u rostlin kultivovaných v substrátu a přitom neindukované rostliny rostly normálně v průběhu celého životního cyklu. V podmínkách in vitro byly indukované transkripty detekovatelné hodinu po aplikaci dexametazonu. Dexametazon o koncentraci 1nM byl dostačující pro dosažení poloviny maximálně dosažitelné indukce aktivity GUS. Byly úspěšně použity různé metody aplikace dexametazonu v podmínkách pletivových kultur i skleníku. Ani při nejvyšších koncentracích induktoru nebyly pozorovány žádné inhibiční účinky dexametazonu a LhGR na vývoj rostlin.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info