Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv.

Autoři SEDLÁČEK Jaroslav
Druh Článek ve sborníku
Citace SEDLÁČEK, Jaroslav. Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: UTB FME, 2007. s. 186-193, 8 s. ISBN 978-80-7318-536-7.
Originální jazyk čeština
Obor Ekonomie
Klíčová slova accounting; methods of valuation; tangible fixed assets; cost model; revaluation model; methods of depreciation; cost; fair value; carrying amount; impairment loss; residual value;

Příspěvek je věnován metodám oceňování dlouhodobých hmotných aktiv podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Cílem je analyzovat přístupy k oceňování pozemků, budov a zařízení podle mezinárodních standardů a poukázat na hlavní rozdíly v porovnání s českou účetní legislativou. V závěru jsou uvedeny příčiny odlišného pojetí oceňovacích metod a naznačen směr dalšího vývoje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info