Informace o publikaci

Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami

Autoři

SMEJKALOVÁ Jana KUGLÍK Petr FILKOVÁ Hana OLTOVÁ Alexandra ADAM Zdeněk POUR Luděk KREJČÍ Marta PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Cytogenetické změny u mnohočetného myelomu (MM) představují dominantní, na ostatních prognostických faktorech nezávislý ukazatel prognózy. Cílem bylo stanovit korelace mezi změnami chromosomu 13 (detekce molekulárně cytogenetickými metodami) a prognostickými faktory u vybraných pacientů studie CMG 2002 při různých cut off level (9%, 20% a 80%) metody I-FISH. U prognosticky nepříznivé skupiny 65 nemocných s mediánem doby do relapsu kratším než 1 rok se zatím nepodařilo prokázat zásadní prognostických význam aberace chromosomu 13. Lze říct, že tato aberace je spíše odrazem délky trvání onemocnění než odrazem agresivity MM. Tato analýza bude provedena pro všechna centra CMG 2002.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info