Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami

Autoři SMEJKALOVÁ Jana — KUGLÍK Petr FILKOVÁ Hana OLTOVÁ Alexandra ADAM Zdeněk POUR Luděk KREJČÍ Marta PENKA Miroslav HÁJEK Roman
Druh Odborná kniha
Citace SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami. Hradec Králové: M. Pecka a J. Malý, 2006. 2 s. Laboratorní hematologie 2006. ISBN 80-86780-29-5.
Originální jazyk čeština
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova cytogenetic findings; prognostic factors ; Interphase fluorescence in situ hybridization

Cytogenetické změny u mnohočetného myelomu (MM) představují dominantní, na ostatních prognostických faktorech nezávislý ukazatel prognózy. Cílem bylo stanovit korelace mezi změnami chromosomu 13 (detekce molekulárně cytogenetickými metodami) a prognostickými faktory u vybraných pacientů studie CMG 2002 při různých cut off level (9%, 20% a 80%) metody I-FISH. U prognosticky nepříznivé skupiny 65 nemocných s mediánem doby do relapsu kratším než 1 rok se zatím nepodařilo prokázat zásadní prognostických význam aberace chromosomu 13. Lze říct, že tato aberace je spíše odrazem délky trvání onemocnění než odrazem agresivity MM. Tato analýza bude provedena pro všechna centra CMG 2002.

Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info