Informace o publikaci

Sebepojetí rozumově nadaných dětí

Autoři

KONEČNÁ Věra PORTEŠOVÁ Šárka BUDÍKOVÁ Marie KOUTKOVÁ Helena

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova multidimensional self-concept; global self-esteem; giftedness
Popis Zkoumání sebepojetí nadaných dětí je jedním z témat širšího výzkumu zaměřeného na sociabilitu a emocionalitu nadaných dětí v České Republice. Výzkumný vzorek tvořily děti ve věku 7-10 let z běžných základních škol v Brně. K identifikaci nadaných dětí ve třídách byly použity Ravenovy barevné progresivní matice. 52 mimořádně nadaných dětí (IQ>130) bylo srovnáváno se 73 dětmi (IQ<130), které tvořily srovnávací skupinu. Pomocí Dětské škály vnímání sebe sama S. Harterové byly zjišťovány rozdíly v pěti oblastech sebepojetí a celkovém sebehodnocení. Výzkum odhalil, že nadané děti dosahují vyššího sebepojetí v oblasti školních dovedností než děti ze srovnávací skupiny. Ve zbylých oblastech sebepojetí i celkovém sebehodnocení se neobjevil žádný statisticky významný rozdíl mezi oběma skupinami. Celkové sebehodnocení nadaných dětí je ovlivňováno zejména sebepojetím v oblasti chování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info