Informace o publikaci

Dvě práce srovnávající českou a polskou slovní zásobu aneb Jak vytáhnout bohemistu/polonistu z bláta / Jak wyciągnąć bohemistę/polonistę z bagna

Autoři

KLOFEROVÁ, ML. Stanislava

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Naše řeč
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova czech language; polish language; phraseology; grammar