Empirické ověření platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy v České republice

Autoři VALOUCH Petr SEDLÁČEK Jaroslav
Druh Článek ve sborníku
Citace VALOUCH, Petr a Jaroslav SEDLÁČEK. Empirické ověření platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy v České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. s. 419-427, 9 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
Originální jazyk čeština
Obor Ekonomie
Klíčová slova The optimal capital structure theory of the enterprise; verification; Pearson chi quadrant test; Fisher both-sided exact test.

Příspěvek se zabývá empirickým ověřením platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy na reprezentativním vzorku podniků z oblasti kovodělného průmyslu v ČR. K ověření byla využita metodika popsaná B. Ginertem a C. Revertem ve stati Valuation Implications of Capital Structure: a Contextual Approach. K vlastní verifikaci byly využity Pearsonův chí kvadrát test a Fisherův přesný oboustranný test. Oba použité testy indikují zcela shodné výsledky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info