The empirical verification of the validity of the optimal capital structure theory of the enterprise in the Czech Republic

Základní údaje

Originální název Empirické ověření platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy v České republice
Autoři

Další údaje

Citace VALOUCH, Petr a Jaroslav SEDLÁČEK. Empirické ověření platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy v České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské finanční systémy 2007. 1. vyd. Brno: ESF MU, 2007. s. 419-427, 9 s. ISBN 978-80-210-4319-0.
Originální název čeština
Obor Ekonomie
Druh Článek ve sborníku
Klíčová slova The optimal capital structure theory of the enterprise; verification; Pearson chi quadrant test; Fisher both-sided exact test.

Anotace

Příspěvek se zabývá empirickým ověřením platnosti teorie optimální kapitálové struktury firmy na reprezentativním vzorku podniků z oblasti kovodělného průmyslu v ČR. K ověření byla využita metodika popsaná B. Ginertem a C. Revertem ve stati Valuation Implications of Capital Structure: a Contextual Approach. K vlastní verifikaci byly využity Pearsonův chí kvadrát test a Fisherův přesný oboustranný test. Oba použité testy indikují zcela shodné výsledky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info