Are common variants in leptin and leptin receptor genes associated with specific eating patterns in the Czech population?

Název česky Jsou běžné varianty genů pro leptin a leptinový receptor spojeny se specifickými stravovacími zvyklostmi u české populace?
Autoři FOREJT Martin BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie — BIENERT Petr — PRUŠA Tomáš — VAVŘINA Martin — KUDĚLKOVÁ Jana — CÍFKOVÁ Soňa — CHMELÍKOVÁ Monika — BRÁZDOVÁ Zuzana VAŠKŮ Anna
Druh Konferenční abstrakty
Citace FOREJT, Martin, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Petr BIENERT, Tomáš PRUŠA, Martin VAVŘINA, Jana KUDĚLKOVÁ, Soňa CÍFKOVÁ, Monika CHMELÍKOVÁ, Zuzana BRÁZDOVÁ a Anna VAŠKŮ. Are common variants in leptin and leptin receptor genes associated with specific eating patterns in the Czech population? In European Journal of Human Genetics. 2007.
Originální jazyk angličtina
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova leptin; leptin receptor; obesity; eating patterns; fibre diet

Jsou běžné varianty genů pro leptin a leptinový receptor spojeny se specifickými stravovacími zvyklostmi u české populace?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info