Informace o publikaci

METALO + PROTEIN = GE + LA + ICP + MS

Logo poskytovatele
Autoři

HAVLIŠ Jan KANICKÝ Viktor OVADOVÁ Hana VACULOVIČ Tomáš

Rok publikování 2007
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Gelová elektroforéza se jako selektivní složka velmi dobře kombinuje s LA-ICP-MS jako citlivou složkou a jinými hmotnostně spektrometrickými technikami v rámci složky strukturní. Byla provedena nativní a denaturující gelová elektroforéza modelového vzorku BSA, který byl saturován ionty Cu(II+), Co(II+). Pro zakoncentrování vzorku bylo použito napětí 100 V po dobu 10 minut a separace trvala 30 minut při 200 V. Gel byl sušen pomocí sušičky gelu (model GD5040). Pro laserovou ablaci separovaných metaloproteinů byl použit nanosekundový Nd:YAG laser (New Wave, USA) pracující při vlnové délce 213 nm s délkou pulzu 4,2 ns a frekvencí 20 Hz. Vzorek vysušeného gelu byl umístěn do ablační cely o objemu 10 cm-3. Nejnižší hodnoty RSD intenzit signálu odpovídaly těm získaným po LA gelu, který byl vizualizován stříbrem. Při optimalizaci podmínek laserové ablace na gelu nasyceném ionty Co(II+) o koncentraci 10-4 mol.l-1 bylo zjištěno vhodné použití hodnot hustoty zářivého výkonu v rozmezí 0,2 GW.cm-2 až 2 GW.cm-2.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info