Informace o publikaci

GRAFT VERSUS HOST DISEASE AFTER ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION AND ITS PREDICTION BY PROTEOMIC APPROACHES

Název česky Reakce štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci kostní dřeně a její predikce s využitím proteomických přístupů
Autoři

KAPLANOVÁ Alexandra ZDRÁHAL Zbyněk KONEČNÁ Hana ŠEDO Ondrej MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Rok publikování 2007
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis K nejčastějším komplikacím po alogenní transplantaci kostní dřeně patří akutní reakce štěpu proti hostiteli (graft-versus-host disease, GvHD). Včasná předpověď klinického projevu této reakce je klíčová pro zastavení nebo alespoň zmírnění této život ohrožující komplikace. Nedávné studie popisují, že rozdílně exprimované polypeptidy a proteiny v krvi a moči pacientů po transplantaci kostní dřeně odráží stav rozvoje i průběh GvHD. Cílem naší práce je nalézt změny v expresi proteinů a charakterizovat potenciální markery, umožňující predikovat nástup GvHD. S ohledem na stav pacienta je naše pozornost zaměřena na analýzu vzorků moči, krevní plazmy a proteinových lyzátů lymfocytů izolovaných z periferní krve. K separaci proteinů krevní plazmy byla využita dvourozměrná elektroforéza, jejíž výsledek byl podroben obrazové analýze umožňující identifikaci potenciálních markerů GvHD. Různě exprimované proteiny byly charakterizovány pomocí hmotnostní spektrometrie. Byly analyzovány vzorky ze tří definovaných termínů jednotlivých pacientů po transplantaci: (1) cca 10 dní před klinickým projevem GvHD; (2) cca 2 dny před projevem GvHD a (3) v průběhu GvHD. Proteomická analýza odhalila několik proteinů rozdílně exprimovaných v průběhu vývoje GvHD. Tyto potenciální biomarkery zahrnují přirozené sérové proteinazy (makroglobulin alfa2 a alfa1 anti-trypsin), složky komplementu (protein vážící se na složku komplementu 4, komplement faktor I), proteiny akutní fáze (haptoglobin, C-reaktivní protein a amyloid sérový protein A (SAA)) a další proteiny jako např. fibrin, fibrinogen, inter-gama (globulin) inhibitor H4 a prekursor hemopexinu. Cca 2 dny před klinickým projevem GvHD se v krevní plazmě významně zvyšuje koncentrace přirozených sérových proteináz, haptoglobinu, inter-gama (globulin) inhibitoru H4 a prekurzoru hemopexinu a menší zvýšení exprese analyzovaných složek komplementu. Na druhou stranu C-reaktivní protein a SAA byly detekovány cca 14 dní před projevem GvHD, ale cca 1-2 dny před samotným projevem a během manifestace GvHD se snižují až zcela mizí. Uvedené potenciální markery by mohly být využity k včasné predikci a léčbě GvHD a tím tak i ke snížení incidence GvHD a s ní spojených komplikací.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info