Informace o publikaci

Sampling design in large-scale vegetation studies: Do not sacrifice ecological thinking to statistical purism!

Název česky Design sběru dat ve vegetačních studiích velkého měřítka: neobětujte ekologické myšlení statistickému purismu!
Autoři

ROLEČEK Jan CHYTRÝ Milan HÁJEK Michal LVONČÍK Samuel TICHÝ Lubomír

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Folia Geobotanica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sci.muni.cz/botany/rolecek/Rolecek_et_al_2007_Folia.pdf
Obor Ekologie - společenstva
Klíčová slova Ecological methodology; Large-scale vegetation patterns; Macroecology; Phytosociology; Spatial scale; Statistical testing; Vegetation databases
Popis Většina dostupných fytocenologických dat o složení vegetace byla získána preferenčním snímkováním a patří tudíž mezi ekologická data jež nesplňují statistický předpoklad nezávislosti pozorování, nezbytný pro validní statistické testování a odvozování. Zaměřili jsme se proto na srovnání preferenčního snímkování a jiných typů sběru dat o vegetaci jež jsou z hlediska statistické teorie doporučovány jako vhodnější alternativy. Dospěli jsme k závěru, že v blízké budoucnosti se ekologové pracující na velké časové a prostorové škále neobejdou bez preferenčně sebraných dat. Současně však musí být vegetační databáze doplněny o snímky vegetace tvořené běžnými druhy a generalisty, jež nejsou v dostupných datech dostatečně zastoupené. Vhodným nástrojem k tomu může být stratifikované náhodné snímkování. Nicméně metodika a vstupní data pro stratifikaci musí být dopracovány, aby se stratifikované náhodné snímkování mohlo stát ekologicky relevantnější a užitečnější metodou.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info