Informace o publikaci

Utilization of electrodeposition for electrothermal atomic absorption spectrometry determination of gold

Název česky Využití elektrodepozice pro stanovení zlata elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií
Autoři

KONEČNÁ Marie KOMÁREK Josef

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova Electrothermal atomic absorption spectrometry; Electrodeposition; Gold
Popis Zlato bylo stanoveno atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací po elektrochemické prekoncentraci na grafitové hřebenové sondě použité jako pracovní elektroda. Povrch sondy byl elektrochemicky modifikován Pd, Re a jejich směsí. Elektrolýza zlata byla provedena galvanostaticky při 0.5 mA. RSD pro stanovení 2000 ng l-1 Au nebyla vyšší než 5.6 % (n=8) pro 2 min elektrodepozice. Citlivost stanovení zlata byla reprodukovatelná pro 300 elektrodepozičních a atomizačních cyklů. Když povrch sondy byl modifikovaný směsí Pd a Re detekční limit byl 31 ng l-1 pro 2 min elektrodepozice, 3.7 ng l-1 pro 30 min, 1.5 ng l-1 pro 1 hod a 0.4 ng l-1 pro 4 hod elektrodepozice. Postup byl aplikován pro stanovení zlata v říčních vodách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info