Informace o publikaci

Southern Cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation

Název česky Cvrček Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) v ČR: nová zjištění a poznámky k biologii a stridulaci
Autoři

HOLUŠA Jaroslav KOČÁREK Petr VLK Robert MARHOUL Pavel

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Polish journal of entomology/Polskie Pismo entomologiczne
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova Southern Cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation
Popis Populace cvrčka Eumodicogryllus bordigalensis sestávající z více než desíti samců byla pozorována na železničním nádraží v Novosedlích v jihovýchodní části České republiky v letech 2004-2006. Jedinci obývali železniční násep tvořený hrubým štěrkem. Ojedinělý samec byl nalezen i na jiném místě - v pískovně u Mušlova. Na jižní Moravě se tento druh pravděpodobně vyskytuje na samé severní hranici svého areálu. Dospělci se zde vyskytují od počátku června do počátku září. Zpěv samců cvrčka E. bordigallensis u Novosedel sestával z dlouhých nepřerušovaných sekvencí slabik, které trvaly několik minut.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info