Informace o publikaci

ARROW - Assessment of ecological state of surface waters in the Czech Republic

Název česky ARROW - Hodnocení ekologického stavu povrchových vod v České republice
Autoři

RÁČEK Jaroslav HARUŠTIAKOVÁ Danka HODOVSKÝ Jan JARKOVSKÝ Jiří

Rok publikování 2007
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Metody analýzy dat použité pro hodnocení ekologického stavu povrchových vod v České republice.
Související projekty: