Global website positioning in Poland and the Czech Republic: Preliminary findings

Název česky Positioning internetových stránek nadnárodních společností v Polsku a České republice: předběžné výsledky
Autoři OKAZAKI Shintaro — ŠKAPA Radoslav
Druh Článek ve sborníku
Citace OKAZAKI, Shintaro a Radoslav ŠKAPA. Global website positioning in Poland and the Czech Republic: Preliminary findings. In Peter Nijens (ed.), Proceedings of the 6th International Conference on Research in Advertising. 1. vyd. Lisabon: Polythecnic Institute Of Lisbon – Escola Superior De Comunicação Social, 2007. s. 50-60, 14 s. ISBN 80-210-4133-1.
Originální jazyk angličtina
Obor Ekonomie
Klíčová slova Marketing; global strategy; local strategy; websites presentations

Naše práce si klade za cíl prozkoumat míru standardizace internetových prezentací nadnárodních společností působících v ČR a Polsku. Standardizací máme na mysli podobnost (obsahovou a vizuální) s příslušnými globálními stránkami.Protože se jedná o významné společnosti i z hlediska českého trhu, domníváme se, že výsledky - byť na omezeném vzorku - vypovídají o přístupu zahraničních společností v oblasti internetové sebeprezentace v ČR obecně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info