Informace o publikaci

Use of multi-N-donor ligands for preparation of organic-inorganic hybrid materials: Crystal structures of ionic [M(aepn)2][Ni(CN)4].H2O and polymeric M(aepn)Ni(CN)4 (M = Zn(II), Cd(II); aepn = N-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine)

Název česky Užití násobných N-dovorových ligandů k přípravě hybridních organicko-anorganických materiálů: Krystalové struktury [M(aepn)2][Ni(CN)4].H2O a M(aepn)Ni(CN)4 (M = Zn(II), Cd(II); aepn = N-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine)
Autoři

PAHAROVÁ J. ČERNÁK J. ŽÁK Zdirad MAREK Jaromír

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Molecular Structure
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova Tetracyanonickellate; Cadmium; Zinc; Crystal structure; Cyanocomplex; Multi N donor ligands
Popis Titulní sloučeniny byly připraveny z vodného systému M-aepn-[Ni(CN)4]2- (M = Zn, Cd; aepn = [N-(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine]) za použití rozličných molár. poměrů M:aepn. Supramolekulární kontakty, do kterých se vzniklé komplexy zapojují, byly studovány metodami rtg strukturní krystalografie.
Související projekty: