Informace o publikaci

Peněžní ekonomie - Finanční trhy

Autoři

REJNUŠ Oldřich

Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Obsahová náplň je rozčleněna celkem do deseti kapitol. Po úvodním výkladu obecné teorie finančního trhu a systemizaci jednotlivých finančních institucí a jejich produktů je v rámci třetí kapitoly řešena otázka úroku, jako nejdůležitějšího faktoru finančního trhu vůbec. Na to navazuje výklad základů teorie finančních investic, ze kterého by měly vyplynout nejen faktory ovlivňující chování jednotlivých účastníků finančního trhu, ale i principy, na jejichž základě fungují jak jednotlivé dílčí segmenty finančního trhu, tak i celý finanční a společně s ním i ekonomický systém. V páté kapitole je provedeno systémové vymezení základních druhů finančních investičních instrumentů. Ty jsou rozděleny podle svých nejvýznamnějších charakteristických vlastností celkem do čtyř základních skupin, a to na tzv. klasické úvěry a investiční cenné papíry, finanční deriváty, standardní cenné papíry kolektivního investování a v poslední době se stále více rozšiřující tzv. strukturované produkty. Každé této skupině finančních investičních instrumentů je následně věnována samostatná kapitola. V nich jsou systémově členěny a charakterizovány jednotlivé druhy investičních instrumentů, jež do uvedených jednotlivých skupin spadají. A v závěru skript je posléze zařazeno pojednání o současných vývojových tendencích světového finančního systému, vedoucího postupně až k jeho celosvětové globalizaci, přičemž jsou jednotlivě charakterizovány jak jeho nejvýznamnější dílčí vývojové trendy, tak i kladné, resp. záporné stránky tohoto vývoje.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info