Informace o publikaci

Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů

Autoři

SCHWARZ Daniel DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2007
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cílem tohoto příspěvku je informovat o dostupných řešeních pro projekty podporující vstup informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky lékařských a zdravotnických oborů. Pro zajištění rozvoje Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) v této oblasti byla zřízena Rada pro informační technologie v medicíně (RITM). Činnost RITM je integrující snahou týkající se výuky většiny klinických i zdravotnických oborů. Nosnými směry činnosti jsou především: 1) tvorba multimediálních učebních pomůcek, 2) telemedicína ve výuce, 3) aplikace ICT ve výuce, 4) digitální video. V roce 2007 byl v oblasti vývoje ICT řešení kladen důraz zejména na vývoj společného řešení pro webové obrazové atlasy využívající klinické obrazové dokumentace, a to od digitální mikroskopie až k systémům na bázi DICOM/PACS. Konkrétní, již existující aplikace tohoto řešení zahrnují následující díla: Telehematologie: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace, Obrazový atlas pro oblast diagnostiky a léčby superficiálních cévních malformací a hemangiomů. Další aplikace velmi rychle přibývají a zahrnují přitom nejrůznější lékařské disciplíny. V řešení jsou obrazové atlasy představující aplikace perorální kamery ve stomatologické chirurgii nebo digitální mamografický atlas se zaměřením na diagnostiku karcinomu prsu. Zcela zásadním výstupem RITM je oficiální webový portál LF MU http://portal.med.muni.cz [ISSN 1801-610], kde jsou materiály pro elektronickou podporu výuky přehledně tříděny a zpřístupňovány studentům. Portál umožňuje zveřejňování recenzovaných elektronických pedagogických děl a výrazně usnadňuje navazování spolupráce s ostatními vysokými školami v ČR, což dokládá mj. převzetí logického i technického řešení edukačního webového portálu LF MU 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, viz http://portal.lf1.cuni.cz. Od roku 2007 probíhá vývoj v rámci strategického rozvoje vzdělávací sítě lékařských fakult v ČR pod hlavičkou projektu MEFANET, viz www.mefanet.cz.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info