Informace o publikaci

Hlas žáků v kontextu reformy české školy

Autoři

VIDLÁKOVÁ Jitka

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 15. konference ČAPV (CD-ROM)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova pupil voice, curricular reform, pupil involvement, primary school
Popis Záměrem příspěvku je nastínit, jaké změny a podněty přináší právě probíhající kurikulární reforma ve prospěch hlasu žáků. Součástí textu je i prezentace výsledku dílčího šetření provedeného na jedné základní škole ve městě Brně. Zde bylo prostřednictvím rozhovoru zjišťováno, jak ředitel školy a učitelé vnímají státem nově nastavené podmínky pro pedagogickou práci učitelů a jakou roli v této reformě má mít hlas žáků. Cílem šetření bylo zejména zjistit, jak respondenti vnímají podmínky a prostor pro autonomii žáka a jeho aktivní zapojení do procesu vyučování a učení, tj. od jeho plánování přes realizaci až po hodnocení. Mají školy zájem zapojovat žáky do těchto procesů? Jsou školy připraveny naslouchat hlasům žáků a pracovat s nimi?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info